C C C C A+ A A- X

ОКРЪЖЕН СЪД - МОНТАНА, ПРОЦЕСУАЛНИ ДЕЙСТВИЯ В ЕЛЕКТРОННА ФОРМА

Дата на публикуване 19 април 2024 Последна редакция 19 април 2024 Новини Отпечатай

Във връзка с все по-широкото използване на електронната поща като начин за извършване на процесуални действия в електронна форма Окръжен съд – Монтана уведомява гражданите, че приема електронни изявления на страните по делата само на следния адрес на електронна поща: montana-os@justice.bg и приканва страните да спазват следните изисквания при изпращане на съобщения:

Изявления в електронна форма, постъпили на електронния адрес на съда, да са подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП), както изисква чл. 102ж, ал. 2 от ГПК. Приложените като прикачени файлове копия от писмени доказателства също да са заверени с КЕП.

Прикачените файлове да са само във формат .pdf. Сканираните документи да са четливи и ясни образи на оригинала.

Обръщаме внимание, че чл. 102б, ал. 2 от ГПК задължава съда да приема електронни изявления, но само когато са спазени изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 и на Закона за електронния подпис и електронните удостоверителни услуги и изявленията са подписани с квалифициран електронен подпис винаги, когато законът изисква саморъчен подпис за валидността на определени изявления.

Постъпилите изявления по електронна поща се отпечатват от служител на съда само в един екземпляр за прилагане към хартиеното копие на делото. Подателят на електронното изявление не прилага преписи за страните. Такива се изготвят служебно, заверяват се от служител и се изпращат на страните по делото след внасяне на държавна такса от 2 лв за първа страница и по 1 лв за всяка следваща страница.

Приканваме страните да спазват посочените изисквания, за да бъде унифициран потокът от постъпващи електронни документи и за да се избегнат процесуални пропуски поради технически причини.

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация