C C C C A+ A A- X

Обяви и конкурси

ЗАПОВЕД № 91 от 18.10.2022 г. по ЖАЛБА ВЪВ ВРЪЗКА С КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „СЪДЕБЕН АДМИНИСТРАТОР” В ОКРЪЖЕН СЪД – МОНТАНА

18 октомври 2022

С решение по Протокол № 1/04.10.2022 г. на назначената със Заповед на Председателя на ОС – Монтана № 82/03.08.2022 г. Комисия за провеждане на конкурс за заемане на длъжността „Съдебен администратор, той и служител по сигурността на информацията, той и административен секретар, той и лице, осъществяващо предварителен контрол преди поемане на задължение/извършване на разход” в ОС Монтана не са допуснати до участие във втория етап от конкурса общо шест на брой кандидати поради различни пропуски в приложената документация за участие, сред които е и кандидатът Димитър Георгиев Георгиев, подал непълен комплект документи с вх. № 4106/3508/30.09.2022 г. Причините за недопускане на горния кандидат са свързани с констатирана липса на заявление за кандидатстване за работа и непредставяне на декларация по чл.340а, ал.1 и 2 от ЗСВ и декларация по чл.4, ал.1, т.2 от ЗЗЛД. В срока на обжалване на решението на комисията по чл.142, ал.7 от Правилника за администрацията в съдилищата е постъпила жалба от недопуснатия кандидат Димитър Георгиев Георгиев. Към жалбата прилага липсващото Заявление за кандидатстване за работа, декларация по чл.340а, ал.1 и 2 от ЗСВ и декларация по чл.4, ал.1, т.2 от ЗЗЛД. Предвид горното и на основание чл.86, ал.1, т.1 от ЗСВ във връзка с чл.142, ал.7 от ПАС

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация